Login

Alexandra Szabo

Psiholog

Etica profesionala. Confidentialitate.

Conform COPSI (Colegiul Psihologilor din Romania) toate informatiile care devin cunoscute psihoterapeutului ca urmare a relatiei psihoterapeutice sunt trecute prin vizorul confidentialitatii. Prin afirmatia mentionata in paragraful anterior se incadreaza si datele personale ale pacientului: Nume, Prenume, Sex, Varsta, Adresa personala etc.

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 213/2004, confidențialitatea actului psihologic este protejată prin lege și reprezintă o obligație a fiecărui psiholog.

Astfel, actul normativ nu stipulează nicio distincție între specialitățile psihologilor, treptele de specializare ale acestora sau forma de atestare profesională. De asemenea, actul normativ se adresează atât psihologilor care își exercită actul profesional în domeniul public cât și psihologilor care își exercită actul profesional în domeniul privat, fără nicio deosebire.

Potrivit dispozițiilor art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, psihologul este obligat sa pastreze confidențialitatea în legatura cu faptele și informatiile despre care a luat la cunoștință în exercitarea atribuțiilor profesionale (rezultatele aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, precum si orice alte date personale ale beneficiarului persoana fizica evaluata psihologic), fiind interzisă utilizarea acestora in interes personal sau in beneficiul unui tert.

Rezultatele evaluarilor psihologice pot fi prezentate catre o alta persoana sau entitate numai cu acordul persoanei evaluate.

Astfel, avizele psihologice sau alte rezultate ale evaluarii psihologice pot fi prezentate unei terte persoane sau unei alte entitati numai de catre persoana fizica evaluata sau cu acordul persoanei fizice evaluate.

Datele cuprinse in avizul psihologic sau rezultatele directe ale evaluarii psihologice au caracter confidential si reprezinta date cu caracter personal ale persoanei evaluate care, in conditiile legii, nu pot fi aduse la cunostinta altei persoane fizice sau juridice de catre psihologul examinator decat in conditiile existentei acordului din partea persoanei evaluate.

Psihologul răspunde disciplinar pentru încălcarea confidentialității actului psihologic. (COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA).

Articole noi